۴-۵-۳ فرد خبره هر فرایند
مدل شسازی هر فرایند توسط هر یک از افراد خبره ها انتخاب شده مدیریت می شود.افراد خبره شخصی است که در زمینه کاری خود که مربوط به هر کدام از فرآیندها است، خبره ترین فرد بوده و اطلاعات کلی و صحیحی از آن فرایند را دارد.
۴-۵-۵ متخصصین فرآیندSME
SME ها در اصل متخصصین هر بخش از سازمان هستند که در هر فرایند به افراد خبره مربوطه یاری خواهند رساند. به هر فرایند بر حسب نیاز ۱ و یا چند SME می توان تخصیص داد. SME ها جزییات هر بخش را مستند سازی و جهت گرد اوری کلی فرایند تحویل افراد خبره میدهند.
۴-۶ مدل سازی فرآیندهای کاری و فواید
۴-۶-۱ فرهنگ سازی ERP
برای مدلسازی فرایند افرادی از سازمان دخیل هستند که دارای نقش های کلیدی در سازمان می باشند . سئوالاتی که برای این افراد در حین مدلسازی پش میاید اکثر شبهات و مشکلات مطرح شده در زمینه ERP را برطرف می کند. در ضمن چون با نحوه استخراج فرآیندها از نزدیک آشنا شده اند ، گردش کار و چرخه سفارشات ، ذخیره سازی اطلاعات و …موجود در ERP را بیشتر درک کرده و خود به خود مشتاق به پیاده سازی ERP خواهند شد. از طرفی یکی از عوامل عمده در شکست پروژه های ERP مقاومت پرسنل است ، ولی با طی یک چنین فرآیندی افراد با مفاهیم ERP آشنا شده و سد عظیم مقاومت پرسنل تا میزان زیادی از سر راه پیاده سازی کنار خواهد رفت.[۱۸]
دانلود پایان نامه
۴-۶-۲ مدلسازی کلی سازمان
یکی دیگر از فوائد مدلسازی فر آیندهای سازمان ، مستند کردن دانش افراد با تجربه در سازمانها می باشد. به لحاظ اینکه مستندات همه از یک استاندارد خاصی تبعیت می کنند، افراد کم تجربه و جدید در سازمان در دوره کاری خود قادر خواهند بود برای رفع مشکلات به این مستندات مراجعه کرده و از دانش و تجربه پیشینیان خود استفاده نمایند.مسلما وجود چنین مستنداتی به تنهایی سرمایه عظیمی برای سازمان خواهد بود و سازمان را در ارتقا و پیشبرد اهداف یاری خواهد رساند.
حوزه های کسب و کار در ۳ شرکت برق منطقه ای آذربایجان ، توزیع برق آذربایجان شرقی و تولید نیروی برق تبریز با حضور مدیران ارشد ۳ شرکت و کمیته راهبردی تعیین و فر آیندهای اصلی آنها به شکل زیر مشخص گردید:
جدول (۴-۱) - حوزه های کسب و کار

 

نام فرآیندهای اصلی   نام حوزه کسب و کار  
کنترل کیفی تجهیزات
حسابرسی داخلی
نظارت فنی بر توزیع
نظارت بر خدمات مشترکین
خدمات عمومی و نظارت بر قراردادهای خدماتی
۱
۲
۳
۴
۵
۶
  ۱
دیسپاچینگ ۷ دیسپاچینگ ۲
بازار برق ۸ بازار برق ۳
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...