محیطی است که در آن پرونده ­ها و بانک­های اطلاعاتی مرتبط با یکدیگر قرارگرفته­اند. در این محیط به دلیل استفاده از روش های ابرمتنی[۹] و ابررسانه­ای[۱۰] امکان ایجاد پیوند بین پرونده ­ها در داخل یا خارج از محیط وبگاه وجود دارد. وبگاه­ها دارای«آغازه­ای[۱۱]» هستند که فهرستی از وظایف و محتویات آن را نشان می­دهد (اسدی صومعه، ۱۳۸۹).
ج- بانکداری الکترونیکی[۱۲]
بانکداری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای بانک در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرایندهای بین شعبه­ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت­افزاری و نرم­افزاری به مشتریان که با بهره گرفتن از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هرساعت از شبانه­روز از طریق شبکه ­های ارتباطی ایمن، عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند (ساروخانی، ۱۳۸۷).
پایان نامه - مقاله - پروژه
د- بانکداری اینترنتی
انجام تراکنش­های مالی از طریق وبگاه­های بانک­ها بر روی اینترنت را بانکداری اینترنتی[۱۳] یا بانکداری برخط[۱۴] گویند. بانکداری اینترنتی از مهمترین و گسترده­ترین انواع بانکداری الکترونیکی است. از دیدگاه برخی پژوهشگران، بانکداری اینترنتی فقط شیوه­ جدیدی برای ارائه خدمات بانکی نیست بلکه فرصت و محرکی برای ایجاد تغییرات و تحولات کامل در کسب و کار و صنعت بانکداری نیز هست (ساروخانی، ۱۳۸۷).
ه- مجموعه­ های ژولیده[۱۵]
مجموعه­ ژولیده عبارت است از تقریب ابهام به کمک دو مفهوم «تقریب بالا»[۱۶] و «تقریب پایین»[۱۷]. هر مجموعه دلخواه از مجموعه­ مرجع بین تقریب­های بالا و پایین خود قرار می­گیرد بدین معنی که هر عنصر در تقریب پایین لزوماً عضوی از مجموعه خواهد بود ولی عناصر تقریب بالا ممکن است عضو مجموعه نباشند. در نظریه­ مجموعه­ ژولیده، هریک از زیرمجموعه­ها با بهره گرفتن از دانش موجود در داده ­ها تقریب زده می­ شود (Jensen and Shen, 2004).
و- سامانه­ی فازی
سامانه­ی فازی، سامانه­ای است که برای استدلال و استنتاج، به جای منطق دودویی از مجموعه‌ای از توابع عضویت و قواعد فازی استفاده می‌کند. این­گونه سامانه­ها پدیده ­های غیرقطعی و نامشخص را توصیف می­ کنند. قلب یک سامانه­ی فازی یک پایگاه دانش است که از قواعد اگر-آنگاه فازی تشکیل شده است. یک قاعده­ی اگر-آنگاه فازی یک عبارت اگر-آنگاه است که بعضی کلمات در آن به وسیله­ توابع عضویت پیوسته مشخص شده ­اند (تشنه­لب و همکاران، ۱۳۸۹).
۱-۴- هدف تحقیق
هدف اصلی این پژوهش «افزایش امنیت وبگاه­ها در بانکداری الکترونیکی و جلوگیری از گسترش تأثیر دام­گستران» است که در نهایت منجر به افزایش اطمینان خاطر مشتریان برای استفاده از امکانات بانکداری الکترونیکی خواهد شد.
بدین منظور، پژوهش پیش­رو اهداف جزیی و اختصاصی دیگری را نیز دنبال می‌کند که اهم آنها عبارتند از:

 

    1. شناسایی عوامل مؤثر در تشخیص حملات دام­گستری در وبگاه­های بانکداری الکترونیکی

 

    1. تشخیص وبگاه­های جعلی طراحی شده توسط دام­گستران که مانع از سرقت هویت مشتریان و وارد آمدن خسارت مالی به مشتریان و بانک­ها می­ شود.

 

۱-۵- فرضیه­ تحقیق
فرضیه­ اصلی این پایان نامه به شرح زیر است:
به کمک نظریه­ فازی می­توان سامانه­ای خبره طراحی کرد که حملات دام­گستری به وبگاه بانک­ها را شناسایی کند.
علاوه بر این پرسش­های اصلی پژوهش عبارت است از:

 

    1. آیا سامانه­ی خبره­ی فازی می ­تواند فرایند تشخیص وبگاه­های دام­گستری شده را بهبود بخشد؟

 

    1. آیا روش­های داده ­کاوی فازی می­توانند در استخراج ویژگی­ها و قواعد مؤثرتر در سامانه‌ی خبره فازی مفید باشند؟

 

۱-۶- روش تحقیق
این تحقیق از حیث روش تحقیق، تحقیقی توصیفی-کمّی است که از دو روش تفکر عمیق و مطالعه‌ی پیمایشی بهره برده است. در جمع‌ آوری نیز از ابزار مختلف این فن یعنی: مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه و بررسی اسناد استفاده شده است. روشگان[۱۸] تحقیق در شکل ۱-۱ آمده است.
شکل ‏۱‑۱ روشگان اجرای پژوهش
علاوه بر این ابزار و روش‌های گرد آوری داده و فنون مورد استفاده برای تحلیل داده‌ها نیز به‌تفکیک مراحل تحقیق در جدول ۱-۱ آمده است.
جدول ‏۱‑۱ روشها و ابزار مورد استفاده در تحقیق به تفکیک مراحل

 

مرحله هدف خروجی روش و ابزار
مطالعات اکتشافی کلان تبیین کامل مسأله کلیات تحقیق مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه با خبرگان
مطالعات عمیق و تکمیلی ۱. شناخت انواع حملات اینترنتی به ویژه انواع دام­گستری
۲. شناخت بانکداری الکترونیکی
۳. شناخت مجموعه­های فازی
۴. شناخت سامانه­ی خبره فازی
۵. شناخت مجموعه­های ژولیده
منابع تحقیق استفاده از تسهیلات اینترنتی و منابع موجود کتابخانه‌ای
بهره گیری از نظریات خبرگان
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...