جنگل ها از جنبه های مختلفی مانند تاریخچه پیدایش، اقلیم یا آب و هوا، کیفی( مرغوبیت)، جامعه نباتی جنگلی( فلورستیک) و دست خورده یا بکر بودن و …… تقسیم بندی می شوند.
تقسیم بندی جنگل بر اساس کیفیت: از این لحاظ جنگل ها به گروه های ذیل تقسیم می شوند.

 

  1. جنگل های تولیدی: جنگل هائی که از نظر گونه های درختی چوب ده صنعتی غنی بوده و به توان از آنها فرآورده های اصلی یعنی چوب مرغوب صنعتی در درجه اول و سایر محصولات جنگلی از قبیل پوست، میوه، شیره درختی و صمغ تولید کنند.

 

  1. جنگل های حمایتی و حفاظتی: به جنگل هائی گفته می شود که به دلایل خاص از جمله گونه های درختی منحصر بفرد، حمایت از حیات وحش، زیبائی منظره و تفرجگاه، حفاظت خاک از فرسایش، تأثیر در آب و هوا، حاصلخیزی خاک و یا در جریان آبها تأثیر می گذارند، باید تحت حمایت قرار گرفته، و هیچ گونه بهره برداری صنعتی از آن نشود. مانند جنگل های زربین حسن آباد چالوس.

 

   1. پارک های جنگلی: به جنگل هائی اعم از طبیعی یا دست کاشت می گویند که جنبه انتفاعی نداشته و هدف از نگه داری آن بهره برداری نمی باشد. برای استفاده عموم مردم از فضای سبز و هوای سالم و بهسازی محیط زیست نگه داری می شوند. مانند پارک جنگلی ساعی و ……

  پایان نامه - مقاله - پروژه

 

تقسیم بندی جنگل ها از نظر اقلیم ( آب و هوائی ): چون بر اساس اقلیم خاص هر منطقه نوع پوشش گیاهی آن منطقه رایج است، جنگل ها را بدین قرار تقسیم بندی می کنند.

 

  1. جنگل های مناطق استوائی.

 

  1. جنگل ها و بوته زارهای سواحل مدیترانه.

 

  1. جنگل های مناطق معتدله شمالی.

 

  1. جنگل های سردسیر.

 

تقسیم بندی از لحاظ جامعه نباتی جنگلی: در این تقسیم بدی نوع گونه درخت غالب در مناطق جنگلی مد نظر بوده و جنگل به نام آن گونه درختی نام گذاری و تقسیم بندی شده و گاه ممکن است در این تقسیم بندی نام گذاری بر اساس درصد گونه های غالب صورت گیرد. مثلا” در جنگل های شمال ایران، جامعه توسکا، شمشاد و یا جامعه های ترکیبی راش، بلوط، توسکا، ممرز و ….. وجود دارد.
جنگل ها در حفظ خاک و تنظیم جریان سفره های آب زیر زمینی نقش مهمی را بر عهده دارند. اگر جنگلی ازبین برود، دو منبع حیاتی مهم یعنی خاک و آب را از دست داده ایم بنابراین جنگل ها باید تحت رژیم خاصی اداره شوند، زیرا منافع عمومی در بین است که با موجودیت جنگل و با اجرای صحیح سیاست جنگل بستگی دارد.
تعریف جنگل داری: جنگل داری عبارتند از مجموعه عملیاتی که روش تربیتی جنگل، طریقه بهره برداری و مقدار برداشت سالیانه را برای یک یا چند دوره بهره برداری تعیین و تنظیم می نماید.
جنگل های مصنوعی یا دست کاشت به منظورهای مختلف ایجاد می شود.

 

  1. از نقطه نظر اقتصادی: احداث جنگل های مصنوعی باعث ازدیاد تولید سالیانه چوب برای مصارف صنعتی شده و کمک بزرگی به جلوگیری از انهدام و قطع زیاده از حد جنگل های طبیعی می شود. و با تأمین مصارف سوخت اهالی و قصبات خشک ایران، از مصرف کود برای سوخت جلوگیری می شود.

 

  1. از نقطه نظر کشاورزی: مانند احداث باد شکن در شرایط معین به منظور جلوگیری از بادهای سخت و فرسایش خاک ضروری است. ساختن افزارهای ساده کشاورزی که غالبا” از چوب تشکیل می شود، آسانتر می شود. و می توان گفت: جنگل کاری به طور غیر مستقیم در بهبود وضع کشاورزی تأثیر کلی خواهد گذاشت.

 

  1. از نقطه نظر بهداشتی: مانند احداث پارک و باغ های عمومی. ایجاد جنگل های مصنوعی بسته به وسعت و زمان احداث آنها در بهبود شرایط آب و هوای محلی بی تأثیر نخواهد بود و برای افراد سودمند است.

 

فوائد جنگل: جنگل ها دارای فوائد زیادی هستند

 

  1. حفاظت آب و خاک.

 

  1. تعدیل درجه حرارت محیط.

 

  1. بهبود محیط زیست و ایجاد فضای سالم.

 

  1. تولید چوب و تولید محصولات فرعی جنگلی.

 

  1. اشتغال زائی.

 

  1. تأثیر بر سیکل کربن جهان

 

  1. جنگل یک ایزولاتور است.

 

علاوه بر محصول اصلی جنگل می توان به محصولات فرعی آن از قبیل پوست درختان جنگلی که در ساخت چوب پنبه و ساخت مواد داروئی و برگ درختان جنگلی مانند برگ بعضی گونه ها نظیر برگ بو که برای معطر کردن اغذیه مصرف می شود و یا برگ درخت کنار که برای تهیه سدر و برگ درختان زبان گنجشک و کافور که مصرف طبی دارند و میوه برخی درختان جنگلی مانند زالزالک، فندق، بادام وحشی، پسته وحشی و به وحشی و …. اشاره نمود.
نگاهی به فرایند های تخریبی جنگل های کشور:
در جهان روبه تحول کنونی، جنگل ها به مانند سرمایه هایی هستند که حفاظت آنها از جمله مهمترین وظایف و الویت های دولت و جامعه اعم از شهری و روستایی می باشد. با توجه به کارکردهای متعدد جنگل ها در حفاظت از نظام های زیستی، اهمیت این جنگل ها از دیدگاه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و تفرجی قابل تأمل و بررسی است. کشور ما به دلیل شرایط جغرافیایی و قرار گرفتن در کمربند خشک کره زمین در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک جهان طبقه بندی می گردد. میانگین نزولات جوی در کشور حدود ۲۵۱ میلیمتر است که این میزان کمتر از یک سوم متوسط جهانی و نصف نزولات جوی آسیا ست. بنابراین این میزان پوشش گیاهی خصوصا” جنگل ها در پهنه کشور به جز بخشهای شمالی کشور در سطح محدودی قرار دارد.
پوشش جنگلی کشور در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون هکتار یعنی حدود ۵/۷% مساحت کشور است. سهم سرانه پاعم از شهری و روستایی می باشد.ه حفاظت آنها از جمله مهمترین وظایف و الویت های دولت پوشش جنگلی کشور معادل ۱۸/۰ هکتار می باشد. در حالی که متوسط جهانی این رقم ۹/۲ هکتار است. اگرچه در مورد جنگل های ایران از نظر بررسی های کمی، آمار دقیق وجود ندارد، معهذا با تکیه به اطلاعات موجود نیز روند تخریب و انهدام جنگل های کشور در طول نیم قرن اخیر به وضوح نمایان می باشد. سطح کل جنگل های کشور از حدود ۱۸ میلیون هکتار به ۴/۱۲ میلیون هکتار و سطح جنگلهای شمال کشور نیز از حدود ۴/۳ میلیون هکتار به ۸/۱ میلیون هکتار کاهش یافته است. بر طبق آخرین آمار ارائه شده از سطح جنگل های شمال در سال ۱۳۷۹، که بر پایه عکس های هوایی سال ۱۳۷۳ محاسبه شده است، سطح جنگل های شمال کشور را ۸۴۷/۱ میلیون هکتار بر آورد نموده است که در حدود ۵۴۸ هزار هکتار از آن را جنگل های مخروبه و حفاظتی تشکیل می دهد. مساحت این جنگل ها بر اساس تخمین های مرحوم ساعی، پدر علم جنگلداری ایران از حدود ۴/۳ میلیون هکتار به حدود ۸۴/۱ میلیون هکتار تنزل یافته است . که مبین کاهشی بالغ بر ۵۰% از سطح آنهاست.

 

نوع جنگل مساحت(میلیون هکتار)
جنگل های خزری ۸۴/۱
جنگل های بلوط غرب ۵
جنگل های ارس
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...